Integritetspolicy

Senast ändrad 13 februari 2024

Denna integritetspolicy beskriver riktlinjerna för Vinare, e-post: vinare@use.startmail.com, angående insamling, användning och offentliggörande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (vinare.se) (tjänsten). Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen använd inte tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras på tjänsten, och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter det kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Därför rekommenderar vi att du regelbundet granskar denna sida.

Hur vi använder din information

Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:

  • Marknadsföring
  • Riktad reklam
Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och kommer att använda din information endast efter att ha fått ditt samtycke och då endast för det/ de ändamål för vilka du har gett samtycke, om vi inte är skyldiga att göra annorlunda enligt lag.

Hur vi delar din information

Vi kommer inte att överföra din personliga information till tredje part utan att söka ditt samtycke, förutom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  • Annonservice
  • Analys
Vi kräver att sådana tredje parter använder den personliga information vi överför till dem endast för det ändamål för vilket den överfördes och inte behåller den längre än vad som krävs för att uppfylla det angivna ändamålet.

Vi kan också lämna ut din personliga information för följande ändamål: (1) för att följa tillämplig lag, reglering, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten kränker någons tredje parts rättigheter. Om tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

Dina rättigheter

Beroende på den gällande lagen kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina data, be oss att dela (porta) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla det samtycke du har lämnat oss för att behandla dina data, rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och andra relevanta rättigheter enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på vinare@use.startmail.com. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller återkalla samtycket att behandla den för de nödvändiga ändamålen kan du kanske inte få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information efterfrågades.

Cookies etc.

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, vänligen se vår cookiepolicy.

Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och som ett resultat kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss, och du gör det på egen risk.

Länkar från tredje part och användning av din information

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy gäller inte integritetspolicyn och andra praxis hos tredje parter, inklusive tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis hos någon tredje parts webbplatser eller tjänster.

Klagomål/dataskyddsombud

Om du har några frågor om behandlingen av din information som finns hos oss kan du e-posta vår klagomålsansvarige på Vinare, e-post: vinare@use.startmail.com. Vi kommer att behandla dina frågor i enlighet med tillämplig lag.